Home

Schutterij Eendragt:

Schutterij Eendragt Voorst is in 1842 opgericht, en heeft als doel oude tratities zoals het vogelschieten, met de daaraan verbonden rechten en plichten van het koningsschap, alsmede het vaandelzwaaien te handhaven, opnieuw te beleven.  Tevens het bevorderen en in stand houden van het gemeenschapsgevoel in de buurtschap Voorst.  Dit doet men o.a. door het organiseren van de jaarlijkse pinksterkermis, en in het najaar de zogenaamde knollenkermis.  Verder brengt de schutterij bij speciale gelegenheden een serenade met vaandelhulde.  
Terug