Home


Sichting Historie Breedenbroek-Voorst:

Stichting Historie Breedenbroek-Voorst is een kleine club van mensen die zich bezighoudt met de geschiedenis van Breedenbroek en Voorst in de breedste zin van het woord. Hierbij moet men denken aan het inventariseren, archiveren,  documenteren en uitzoeken van artikelen, foto’s en ander materiaal dat wij in handen krijgen. Verder hebben wij een aantal boeken, cd’s en video’s uitgebracht.  Meest recent is het boek over de bewonersgeschiedenis van Breedenbroek. Ook het oorlogsmonumentje in de vernieuwde pastorietuin is door ons tot stand gekomen. Doel van de stichting is om het verleden levendig te houden.


Voorst, herinneringen 1940 - 1945
Op vragen vanuit de Voorstse gemeenschap hoe men de oorlogsjaren heeft beleefd en ervaren, hebben onderstaande samenstellers,

Joseph Brus,
Ria Brus - Bolder,
Jos Wieskamp
en Petra van Woerkom - Brus.

het plan opgevat om dit via interviews gestalte te geven. Te beginnen bij de oudste inwoners, die bewust die jaren hebben meegemaakt, zo naar de jongeren destijds nog in de kinderjaren. Ook mensen die in de jaren 1940-1945 in Voorst in 'betrekking' waren zijn bezocht.

De samenstellers hebben getracht de ervaringen op te tekenen, zoals ze zijn verteld. Deze zijn gebundeld in het boek voor éénieder die geïnteresseerd is in deze periode in de Voorstse geschiedenis. Daarnaast zijn ook foto's en kaarten opgenomen ter illustratie. Veel verhalen zullen herinneringen oproepen en samen met de illustraties voor het nageslacht een waardevol document over Voorst zijn en blijven.
Hoewel dit boek al in 2006 uitgegeven is, zijn er nog enkele exemplaren te koop. De kosten bedragen €10,00, exclusief eventuele verzendkosten.

Het is te bestellen bij Jos Wieskamp, Breedenbroekseweg 6, 7083 AR in Voorst. Of per telefoonnummer: 0315-651671 of via de mail: j.wieskamp1@kpnplanet.nlTerug